Warunki korzystania

Oryginalny tekst tego artykułu jest tutaj

Witamy na stronie Sfirmware.com!
Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Sfirmware.com należy przeczytać nasze warunki użytkowania. Niniejsze warunki stanowią umowę prawną między użytkownikiem a firmą Sfirmware.com, która reguluje korzystanie z naszej strony internetowej. Korzystając z tej strony, akceptujesz nasze warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki, nie korzystaj z tej witryny, żadnych usług ani informacji dostępnych na tej stronie.

Zmiany
Sfirmware.com zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszych warunków w dowolnym momencie. Od czasu do czasu należy sprawdzać tę stronę pod kątem wszelkich modyfikacji. Jeśli masz konto w naszej witrynie, poinformujemy Cię o takich zmianach przez e-mail. Jeśli nadal będziesz korzystać z witryny po takich zmianach, oznacza to, że zgadzasz się z nimi. Witryna Sfirmware.com może również w dowolnym momencie dokonywać zmian w witrynie lub w usługach. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmianami, przestań korzystać z naszej witryny.

Dostęp do strony
Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat, jeśli masz mniej niż 18 lat, korzystasz z naszej strony za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna, lub jesteś zdolnym nieletnim w wieku od 13 do 18 lat. Rodzic lub opiekun prawny, który rejestruje się dla dziecka , wyraża zgodę na zobowiązanie dziecka do przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej Sfirmware.com i jest w pełni odpowiedzialny za naruszenie przez dziecko warunków użytkowania. Jeśli korzystasz z tej witryny w imieniu firmy, potwierdzasz, że masz prawo legalnie zobowiązywać tę firmę do niniejszych warunków korzystania z witryny. Sfirmware.com zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu do naszej strony internetowej i / lub usług w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem naruszysz co najmniej jeden z tych wymagań.

Ogólne warunki użytkowania
Sfirmware.com zapewnia zawartość za pośrednictwem tej witryny, która jest chroniona prawem autorskim i / lub znakiem towarowym firmy Sfirmware.com lub zewnętrznych licencjodawców i dostawców Sfirmware.com, użytkowników witryny  i / lub  usług lub innych stron trzecich. Treść może obejmować, bez ograniczeń, wszystkie projekty, logo, tekst, grafikę, obrazy, wideo, recenzje, informacje, dane, oprogramowanie, dźwięki i inne pliki.

W związku z tym otrzymujesz ograniczoną, osobistą, niezbywalną licencję na używania i wyświetlanie materiałów, a także na korzystanie z tej witryny i usług, wyłącznie do prywatnego i osobistego użytku niekomercyjnego. Niniejsza licencja może zostać cofnięta przez Sfirmware.com w dowolnym momencie.

Licencja podlega niniejszym warunkom i nie obejmuje:

  • wszelkie odsprzedaż lub komercyjne wykorzystanie Strony internetowej i / lub materiałów strony;
  • zbieranie i korzystanie z dowolnych list produktów, zdjęć, profili, ocen lub opisów;
  • rozpowszechnianie, publiczne wykonanie lub publiczne wyświetlanie jakichkolwiek materiałów;
  • wyraża zgodę na modyfikowania lub inne korzystanie z pochodnych stron, usług lub materiałów lub dowolnej ich części;
  • stosowanie jakichkolwiek metod gromadzenia danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych;
  • pobierania (z wyjątkiem buforowania strony) dowolnej części witryny lub materiałów lub wszelkich zawartych w nich informacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na stronie;
  • jakiekolwiek wykorzystanie strony Sfirmware.com, usług lub materiałów, z wyjątkiem jej zamierzonego celu;

Jakiekolwiek korzystanie z witryny, usług lub materiałów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w tym dokumenciem jest surowo zabronione i spowoduje wygaśnięcie licencji na korzystanie z witryny Sfirmware.com udzielonej w niniejszych warunkach. Takie nieautoryzowane użycie może również naruszać obowiązujące prawo, w tym między innymi prawa autorskie i przepisy dotyczące znaków towarowych.

Licencja zostanie automatycznie rozwiązana, jeśli naruszysz którykolwiek z tych warunków. Po wypowiedzeniu musisz natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane materiały.

Sprzężenie zwrotne
Korzystając z naszej strony internetowej i / lub usług, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości od Sfirmware.com w formie elektronicznej. Taka komunikacja elektroniczna może zawierać powiadomienia o obowiązujących opłatach i prowizjach, informacje o transakcjach i inne informacje dotyczące lub związane z witryną i / lub usługami. Zgadzasz się, że wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, będą spełniać wszelkie prawne wymogi dotyczące komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.

Twoje konto i profil
Po rejestracji otrzymasz unikalne dane logowania „ID użytkownika”. Dostęp do naszej witryny i usług przez jakąkolwiek inną osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Twojego ID użytkownika jest niedozwolony. Twoim obowiązkiem jest zapobieganie takiemu nieautoryzowanemu użyciu. Osoby fizyczne i prawne, których prawa dostępu do strony lub korzystania z usług zostały wcześniej anulowane przez Sfirmware.com, nie mogą zarejestrować konta i nie możesz pozwolić żadnej z tych osób na korzystanie z konta w Twoim imieniu. Sfirmware.com używa identyfikatorów użytkowników, aby wiedzieć, czy użytkownik korzystający z naszych usług jest do tego upoważniony. Jeśli ktoś uzyskuje dostęp do naszej witryny lub usług przy użyciu Twojego identyfikatora użytkownika, będziemy polegać na tym identyfikatorze użytkownika i założymy, że to logowanie zostało wykonane przez Ciebie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp do strony lub korzystanie z usług przez osoby korzystające z Identyfikatora użytkownika. Poinformuj nas natychmiast, jeśli dowiesz się o nieautoryzowanym użyciu Twojego ID użytkownika.

Płatności

Jeśli zdecydujesz się zostać „użytkownikiem premium” witryny Sfirmware.com, wybierz odpowiednią taryfę dla Siebie. Po potwierdzeniu zakupu zostanie naliczona opłata członkowska, a Twoje konto zostanie aktywowane do statusu
"Premium użytkownik Sfirmware.com".

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z numerem zamówienia i innymi informacjami o zakupie. Jeśli nie otrzymałeś listu informacyjnego, możesz skontaktować się z nami przez e-mail support@sfirmware.com, aby poprosić o informacji na temat zakupu. Będziesz odpowiedzialny za płacenie wszystkich podatków od sprzedaży i użytkowania (jeśli istnieją w Twojej okolicy).

WAŻNA INFORMACJA: SFIRMWARE.COM NIE BĘDZIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻAĆ SUBSKRYPCJI PREMIUM.

WSZYSTKIE ZAKUPY SĄ OSTATECZNE I ŻADNY ZWROT NIE JEST DOSTĘPNY!ZA NIEUŻYWANY OKRES SUBSKRYPCJI PŁATNEJ ZWROT NIE JEST MOŻLIWY!

Prawa własności
Znaki towarowe, nazwy i logo na tej stronie są własnością ich właścicieli.O ile nie określono inaczej w niniejszych warunkach, wszystkie informacje i dane na tej stronie lub w usługach, w tym dokumenty, usługi, logo, projekt strony, tekst, grafika, obrazy, ikony, są wyłączną własnością właściciela praw autorskich. Wszelkie prawa nieokreślone w niniejszych warunkach są zastrzeżone przez właściciela praw autorskich. O ile nie jest to wymagane lub ograniczone przez obowiązujące prawo, jakiekolwiek powielanie, dystrybucja, modyfikacja, retransmisja lub publikacja materiałów chronionych prawem autorskim jest surowo zabronione bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich lub licencji.

Linki do stron osób trzecich
Witryna Sfirmware.com może zawierać linki do stron internetowych, aplikacji, programów lub usług stron trzecich, które nie są naszą własnością, nie są przez nas obsługiwane ani kontrolowane. Dlatego nie możemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki takich witryn, aplikacji, programów, usług lub firm, które są ich właścicielami. Ponadto nie możemy i nie będziemy cenzurować ani edytować treści jakiegokolwiek zewnętrznego dostawcy. Korzystając z witryny Sfirmware.com, zwalniasz nas od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek strony internetowej, aplikacji, programu lub usługi strony trzeciej.

Nieautoryzowane działania
Korzystając z tej strony i / lub usług, zgadzasz się nie:

  • używać skryptów lub innych zautomatyzowanych procesów w celu wpływania na procesy witryny, w tym między innymi nasze procesy gromadzenia danych lub system ładowania;
  • używać robotów, pająków, skrobaków lub innych zautomatyzowanych środków, aby uzyskać dostęp do strony;
  • podejmować wszelkie działania, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;

Ta lista zakazów zawiera przykłady i nie jest kompletna ani wylączna. Sfirmware.com zastrzega sobie prawo do (a) zakończenia dostępu do Twojego konta, (b) ograniczanie możliwości do publikowania na tej stronie i / lub w usługach oraz (c) usuwania lub modyfikowania wszelkich materiałów; bez powiadomienia, z dowolnego powodu lub bez powodu, ani też w przypadku jakichkolwiek działań, które Sfirmware.com uzna za nieodpowiednie lub zakłócają działanie tej witryny lub jakiegokolwiek innego użytkownika tej witryny. Sfirmware.com może informować organy ścigania o wszelkich działaniach, które mogą być niezgodne z prawem oraz o wszelkich otrzymywanych przez nas wiadomościach na temat takich zachowań. Jeśli wymaga tego prawo lub według uznania Sfirmware.com, będziemy współpracować z organami ścigania w każdym dochodzeniu w sprawie domniemanej nielegalnej działalności na tej stronie lub w Internecie.Nieautoryzowane użycie jakichkolwiek z naszych materiałów i danych dostarczonych przez osoby trzecie na stronie internetowej lub w usługach może naruszać niektóre prawa i przepisy.

Zgadzasz się chronić i zabezpieczyć witrynę Sfirmware.com oraz jej przedstawicieli, dytektorów, pracowników, współpracowników, agentów, licencjodawców i partnerów biznesowych przed wszelkimi kosztami, stratami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym opłatami prawniczymi i kosztami obrony), które Sfirmware.com.com lub jakakolwiek inna strona może ponieść szkody w związku z roszczeniami lub wymaganiami stron trzecich w związku z naruszaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa, a także prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa osób trzecich wynikające z korzystania z tej witryny i / lub usług lub korzystania z tej witryny lub usług przez dowolną inną osobę używającą Twojej nazwy użytkownika i / lub hasła (w tym między innymi wiadomości lub materiały do pobrania).

Blokowanie adresów IP
Sfirmware.com zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania, do zablokowania dostępu do naszej witryny dowolnemu użytkownikowi witryny z określonych adresów IP.

Polityka prywatności
Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje przesyłane do Sfirmware.com, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności na https://sfirmware.com/privacy/

Ograniczenie odpowiedzialności
SFIRMWARE.COM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ZA  JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM,  KOPIOWANIEM LUB POBIERANIEM JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW DO STRONY LUB ZE STRONY.  W ŻADNYM WYPADKU SFIRMWARE.COM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, KARNE, SANKOWANE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB KONSEKWENCYJNE, JEŚLI SĄ WYKONANE, ORAZ SZKODY I ZAKŁÓCENIA EMOCJONALNE WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA WITRYNY LUB DOWOLNEJ KOMUNIKACJI, INTERAKCJI LUB SPOTKANIA Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI WITRYNY I / LUB USŁUG, ORAZ LUDZI, Z KTÓRYMI KOMUNIKUJESZ SIĘ LUB INTERAKUJESZ W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYN ICH WYSTĄPIENIA, NAWET JEŚLI SFIRMWARE.COM ZNAJE MOŻLIWOŚĆ TAKICH SZKÓD.

Contact Us
Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszych warunków użytkowania, skontaktuj się z nami przez e-mail: support@sfirmware.com

GDPR